Nincs kategorizálva kategória archívuma:

jan 23

KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET MA

KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET – KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK MA szint TARTALMI ÁTTEKINTÉS BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE I.. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEI A) A kommunikáció korszakai és fogalma A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE – A PALO ALTO-I ISKOLA A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA – BUDA BÉLA SZERINT A …

Olvass tovább »

máj 28

Mi a közösségi médiapedagógia?

Közmediaped

Ha elfogadjuk Umberto Eco (1983) őstelevízió-neotelevízió korszakolását, mely a közszolgálati (oktató)-kereskedelmi ellentétpár- (szerintem egymást ki is egészítő) formációit, akkor az ezredforduló környékével kezdődő korszak, valóban – az interaktivitás és produktivitás területén különösen – merőben más, mint az azt megelőző két fő áramot képező médiumtipológia. A késő-modern korunkban – a paleo, és a neotelevízió után, megjelennek …

Olvass tovább »

feb 17

A pedagógiai rendszertervezés és újmédia alapú MOOC-kurzus jellemzői a felsőoktatásban (Forgó Sándor – Racskó Réka)

A tömeges, nyílt online oktatás (MOOC -massive open online course) rohamos elterjedése, arra ösztönzött bennünket, hogy áttekintsük ennek a oktatási tanulásszervezési formának az ismérveit, a típusait, alkalmazásuk előnyeit-hátrányait, valamint a bevezetésük  veszélyeit-lehetőségeit, melyet az mellékelt dokumentumban az Agria-MÉDIA IKT konferenciakötetében vár megjelenésre. Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk a nemzetközi színtéren már komoly háttérrel rendelkező tömeges ingyenes …

Olvass tovább »

máj 26

Digitalis pedagogus konferencia az Elte Ppk n

A rendkivul tartalmas konferncia online is megtekintheto http://digitalispedagogus.hu/kozvetites/

ápr 09

Újmédia diszciplína, és a pedagogikum

Egyre szélesebb körben kerül használatra az új média (újmédia) fogalomköre.  A fogalom használata  során egyre inkább szűkül az  értelmezés az  internetmédia  (webkettő), a mobil eszközök, táblagépek, és az  interaktív televízió fogalomkörére. Lev Manovich ugyanakkor a The Language of New Media című könyvében az adatbázis megközelítéssel interpretálja a fogalmat. Szerinte az újmédia öt alapelv mentén határozható meg, melynek …

Olvass tovább »

feb 21

Virtuális közösségek és az információ

Napjainkban az elektronikus hálózati környezetben nagy mennyiségű információhalmazból válogathatunk. Informatikus -könyvtáros hallgatók véleményére vagyok kíváncsi az alábbi kérdésekben: 1.Vajon mennyere fontos a tartalom keresés ismérveinek tudatos szakszerű elsajátítása? 2.Vajon megelégedhetnek-e az információkezelő-közvetítő szakmákban a web szolgáltatások ismertének felhasználói szintjével. 3.Mennyire fontosak számunkra a virtuális közösségek? 6. Bízhatunk-e a közösségben 5.Milyen attitűdöt tanúsítsunk a z online …

Olvass tovább »

okt 28

Tantermi IKT vö. „Felhőpedagógia”

Az internet napjainkra nem csupán az oktatás tárgya, hanem már az oktatás színterévé is vált[1]. Amikor elektronikus tanulási terekről beszélünk nem elég csupán arra gondolni, hogy milyen tantermi szemléltető eszközöket (projektor, interaktív tábla, táblagép, szavazórendszerek) alkalmazzunk a tanórákon, hanem azzal is számolhatunk, hogy az interneten már meglévő tartalmakat és a webkettes (blogok, közösségi tartalommegosztók, könyvjelzők, …

Olvass tovább »

okt 16

Elektronikus Médiumok és tananyagok – oktatás facebookon…

A címben megjelölt tantárgynévvel indítottam el kurzusomat 3 évvel ezelőtt, azzal  a céllal, hogy a tantermi tanulási környezeteken kívül, a hálózati médiakommunikációs eszközökkel és módszertani lehetőségekkel is megismertethessem hallgatóságomat. Az  azóta eltelt időszakban sokan megismerkedhettek ezzel szaktárggyal, benne a hagyományos instrukcionalista, konstruktivista és az  újabban egyre inkább polgárjogot nyerő hálózatalapú tanulásszervezéssel. http://www.slideshare.net/forgos/upsz-200908-fs A hétvégén Master …

Olvass tovább »

okt 16

Agria Média és oktatástechnológia

A múlt héten fejeződött be a z Agria Média  Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás, mely immáron  alkalommal került megrendezésre. A jubileumi  konferenciát sok  régi  barátunk, kollégánk és több társadalmi szervezet képviselői  megtisztelték. A nagyon széles spektrumú konferencián igazán jó volt vendéglátónak lenni, hisz megtapasztalhattuk , hogy talán az oktatástechnológiában kitaposott ösvények az  IKT  és a …

Olvass tovább »

aug 16

Az új média fogalomköre és az irreguláris tanulás

Az utóbbi évtizedben a média és az informatika egyre erősödő integrálódásának lehetünk tanúi. Nemcsak médiakonvergenciáról beszélünk, – mely a tömeg és telekommunikációs technológiák digitális egybefonódásán alapulva jött létre – hanem egyfajta média diverzifikációról mely a tömegkommunikációs médiumok funkcióinak kiteljesedését is jelenti. Például napjainkban – a hálózati kompetenciák birtokában, bárki szolgáltathat tartalmat [consumer (user) generated content]. …

Olvass tovább »

Régebbi bejegyzések «