«

jan 23

KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET MA

KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET – KOMMUNIKÁCIÓS ISMERETEK

MA szint

TARTALMI ÁTTEKINTÉS

 1. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE

I.. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSEI

 1. A) A kommunikáció korszakai és fogalma
 2. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE
 3. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE – A PALO ALTO-I ISKOLA
 4. A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAKBAN
 5. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÉRZÉKELÉS
 6. A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA – BUDA BÉLA SZERINT
 7. A KÖZLÉSI FOLYAMATOK KIMENETELE, VÁLTOZATAI
 8. A RICHARDS-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK
 9. AZ INTERAKCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ
 10. BARNLUND POSZTULÁTUMAI A KOMMUNIKÁCIÓRÓL
 11. A MÉDIÁLIS, KÖZVETETT – KÖZVETÍTETT KOMMUNIKÁ-CIÓ
 12. A MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ JELENSÉGE ÉS VÁLTOZATAI
 13. A MÉDIAKONVERGENCIA JELENSÉGE

Kérdések

II.. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA, JELLEMZŐI, ALAP-TÉTELEI

 1. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓELMÉLET FOGA-LOMRENDSZERE
 2. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK OSZTÁLYOZÁSA
 3. A PALO ALTO-I ISKOLA ALAPTÉTELEI
 4. A KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKAI ALAPELVEI
 5. A KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBI JELLEMZŐI
 6. A KOMMUNIKÁCIÓS JELENSÉG ISMÉRVEI
 7. A KÉTSZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS
 8. A KOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI
 9. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS
 10. B) A nem verbális viselkedés eredetének a vizsgálata
 11. AZ EMBERI ARCKIFEJEZÉSEK BIOLÓGIÁJA
 12. AZ EVOLÚCIÓS MAGYARÁZAT
 13. A BELSŐ KÓDRENDSZERŰ CSOPORTOK VIZSGÁLATA (EKMAN, FRIESEN)

Kérdések

III. LECKE A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSA

 1. A kommunikációkutatás interdiszciplináris kapcsolatai

Az emberi kommunikáció pragmatikája

 1. A KOMMUNIKÁCIÓS ELMÉLETEK HÉT TRADÍCIÓJA
 2. AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSI MÓDSZEREIRŐL
 3. A KOMMUNIKÁCIÓ FILO- ÉS ONTOGENEZISÉNEK VIZSGÁLATA
 4. A NYELV ÉS A BESZÉD LÉLEKTANA
 5. A JEL- ÉS GESZTUSBESZÉD LEÍRÁSA ÉS VIZSGÁLATA
 6. AZ ÉRZELMEK ÉS INDULATOK KIFEJEZÉSÉT KUTATÓ IRÁNYZATOK
 7. A PSZICHOANALÍZIS ADALÉKAI A KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSÁHOZ
 8. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ÉS A KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA
 9. A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLET KUTATÁSÁNAK 4 CSOPORTJA GRIFFIN ALAPJÁN (OLVASMÁNY)

Kérdések

 1. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐÉÉGEI
 2. A KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI (Táblázat)
 3. 1. TRANZAKCIÓS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK
 4. 2. AZ INTERAKCIÓS MODELLEK
 5. 3. A KULTIVÁCIÓS ISKOLA
 6. 4. A PARTICIPÁCIÓS ISKOLA
 7. 5. A RITUÁLIS MODELL – CAREY JAMES W. 1992
 8. A FOLYAMAT ÉS A SZEMIOTIKAI ISKOLA
 9. A LEGJELENTŐSEBB KOMMUNIKÁCIÓS ISKOLÁK ÉS MODELLEK

Kérdések

 1. LECKE. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYKÖZI MODELLEK
 2. Interdiszciplináris (személyközi és telekommunikációs) aspektusok
 3. ARISZTOTELÉSZ RETORIKAI FELFOGÁSA
 4. SHANNON-WEAVER MODELLJE – A HÍRADÁSTECHNI-KAI MODELL (1947)
 5. RUESCH AND BATESON, – FUNCIONÁLIS (KÚP) MO-DELL (1951)
 6. NEWCOMB – A TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS MODELL (1953)
 7. SCHRAMM ÉS OSGOOD MODELLJEI (1954 -1961)
 8. JACOBSON – A NYELVI MODELL (1960)
 9. BERLO – INTERPERSZONÁLIS TRANZAKCIÓS S-M-C-R MODELL (1960)
 10. DANCE – A SPIRÁL MODELL (1967)
 11. WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON MODELLJE (1967)
 12. BECKER MOZAIK MODELLJE (1968)
 13. BARNLUND TRANZAKCIÓS MODELLJE (1970)
 14. HORÁNYI – A KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉS MODELLJE (1975)
 15. ROBERTS – BARKER – A SZEMÉLYEN BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1987)
 16. J. WHEATLEY – FRAKTAL MODELLJE (1992)

Kérdések

 1. LECKE. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK
 2. A kommunikáció tömegkommunikációs modelljeiről
 3. LASSWELL TRANSMISSzIÓS MODELLJE (1948)
 4. WHITE – KAPUŐR VIZSGÁLATAI (1950)
 5. SCHRAMM, W. – TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1954)
 6. KATZ ÉS LAZARSFELD KÉTLÉPCSŐS MODELLJE (1955)
 7. GERBNER, G. KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJE (1956)
 8. WESTLEY ÉS MACLEAN – TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MO-DELL (1957)
 9. MALETZKE – A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ MODELLJE (1963)
 10. HIEBER, UNGURAIT ÉS BOHN – A TÖMEGKOMMUNI-KÁCIÓ KONCENTRIKUS KÖR MODELLJE (1974)
 11. MOLOTCH ÉS LESTER – ÖSSZEVONT TÖMEGKOMMU-NIKÁCIÓS MODELL (1974)
 12. A TÖMEGKOMMUNKÁCIS MODELLEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Kérdések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Az alábbi HTML kódok használhatóak: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>