9.2. ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: A kommunikációs formák egy lehetséges felosztása (Heller) is

2. ábra: A személyközi (interperszonális) kommunikáció

3. ábra: A mediális kommunikáció modellje

4. ábra: Médiakommunikációs változatok

5. ábra: A Shannon - Weaver féle hírközlési modell

6. ábra: A Shanonn - Weaver féle eredeti hírközlési modell

7. ábra: Shannon korrekciós modellje

8. ábra: A hírközlési modell és az emberi információ-feldolgozás

9. ábra: A tömegkommunikáció során egy ember (csoport) sok ember számára küld információt

10. ábra: A médiakonvergecia területei

11. ábra: A média, az oktatás és az információ kapcsolata a tartalommal

12. ábra: A tömegkommunikáció rendszere

13. ábra: A Laswell-féle formula magyar és eredeti (angol nyelvű) változata

14. ábra: A telekommunikáció shannoni modellje

15. ábra: A telekommunikáció shannoni modellje

16. ábra: Az információs lánc elemei

17. ábra: Az információs lánc és a számítógépes kommunikáció