10. ZÁRÓ SZINT TESZT

SCORM Teszt
1. Párosítsa a fogalmakat a meghatározásokkal!

CSATORNAZAJ - Opto-akusztikai zavaróhatások, rosszul látják vagy hallják egymást a felek (látó és hallótávolsági határon helyezkednek el).
KÖRNYEZETI ZAJ - A dekódolást tehetetlenné tevő vagy nehezítő külső hatások (erős fény vagy hanghatások).
SZEMANTIKAI ZAJ - Hibás az üzenet grammatika megformálása, s ebből adódik a zavar.
CSATORNAZAJ - Hibás az üzenet grammatika megformálása, s ebből adódik a zavar.
KÖRNYEZETI ZAJ - Opto-akusztikai zavaróhatások, rosszul látják vagy hallják egymást a felek (látó és hallótávolsági határon helyezkednek el).
SZEMANTIKAI ZAJ - A dekódolást tehetetlenné tevő vagy nehezítő külső hatások (erős fény vagy hanghatások).
CSATORNAZAJ - A dekódolást tehetetlenné tevő vagy nehezítő külső hatások (erős fény vagy hanghatások).
KÖRNYEZETI ZAJ - Hibás az üzenet grammatika megformálása, s ebből adódik a zavar.
SZEMANTIKAI ZAJ -Opto-akusztikai zavaróhatások, rosszul látják vagy hallják egymást a felek (látó és hallótávolsági határon helyezkednek el).

2. Párosítsa a fogalmakat a shannon-i modellt figyelembe véve!

INFORMÁCIÓFORRÁS - Valamilyen energia állapotváltozást hordozó jelenség, vagy személy, amely üzenettartalommal rendelkezik.
ADÓ/KÓDOLÓ - Forrás üzeneteinek, szimbólumsorozatainak megfelelteti a csatorna jelsorozatát, jelhalmazát, jelfolyamatát és a csatorna bemenetéhez juttatja el.
CSATORNA - Jeleket közvetítő közeg. A fizikai közeg számára adekvát energiaállapotú jeleket képes közvetíteni. Térben, időben elkülönülő helyek között jelsorozatok, jelhalmazok, jelfolyamatok átvitelére alkalmas médium.
VEVŐ/DEKÓDOLÓ - A csatorna kimenetén megjelenő jeleket állítja vissza az eredeti üzenetet, olyan formába, amit a rendeltetési hely észlelni tud.
CÍMZETT - Rendeltetési hely, az üzenet címzettje, a forrás által kibocsátott üzenetet észleli.
A ZAJ - Nem tervezett torzulás a kommunikációs folyamatban
INFORMÁCIÓFORRÁS - Nem tervezett torzulás a kommunikációs folyamatban
ADÓ/KÓDOLÓ - Valamilyen energia állapotváltozást hordozó jelenség, vagy személy, amely üzenettartalommal rendelkezik.
CSATORNA - Forrás üzeneteinek, szimbólumsorozatainak megfelelteti a csatorna jelsorozatát, jelhalmazát, jelfolyamatát és a csatorna bemenetéhez juttatja el.
VEVŐ/DEKÓDOLÓ - Jeleket közvetítő közeg. A fizikai közeg számára adekvát energiaállapotú jeleket képes közvetíteni. Térben, időben elkülönülő helyek között jelsorozatok, jelhalmazok, jelfolyamatok átvitelére alkalmas médium.
CÍMZETT - A csatorna kimenetén megjelenő jeleket állítja vissza az eredeti üzenetet, olyan formába, amit a rendeltetési hely észlelni tud.
A ZAJ - Rendeltetési hely, az üzenet címzettje, a forrás által kibocsátott üzenetet észleli.
INFORMÁCIÓFORRÁS - Rendeltetési hely, az üzenet címzettje, a forrás által kibocsátott üzenetet észleli.
ADÓ/KÓDOLÓ - Nem tervezett torzulás a kommunikációs folyamatban
CSATORNA - Valamilyen energia állapotváltozást hordozó jelenség, vagy személy, amely üzenettartalommal rendelkezik.
VEVŐ/DEKÓDOLÓ - Forrás üzeneteinek, szimbólumsorozatainak megfelelteti a csatorna jelsorozatát, jelhalmazát, jelfolyamatát és a csatorna bemenetéhez juttatja el.
CÍMZETT - Jeleket közvetítő közeg. A fizikai közeg számára adekvát energiaállapotú jeleket képes közvetíteni. Térben, időben elkülönülő helyek között jelsorozatok, jelhalmazok, jelfolyamatok átvitelére alkalmas médium.
A ZAJ - A csatorna kimenetén megjelenő jeleket állítja vissza az eredeti üzenetet, olyan formába, amit a rendeltetési hely észlelni tud.
INFORMÁCIÓFORRÁS - A csatorna kimenetén megjelenő jeleket állítja vissza az eredeti üzenetet, olyan formába, amit a rendeltetési hely észlelni tud.
ADÓ/KÓDOLÓ - Rendeltetési hely, az üzenet címzettje, a forrás által kibocsátott üzenetet észleli.
CSATORNA - Nem tervezett torzulás a kommunikációs folyamatban
VEVŐ/DEKÓDOLÓ - Valamilyen energia állapotváltozást hordozó jelenség, vagy személy, amely üzenettartalommal rendelkezik.
CÍMZETT - Forrás üzeneteinek, szimbólumsorozatainak megfelelteti a csatorna jelsorozatát, jelhalmazát, jelfolyamatát és a csatorna bemenetéhez juttatja el.
A ZAJ - Jeleket közvetítő közeg. A fizikai közeg számára adekvát energiaállapotú jeleket képes közvetíteni. Térben, időben elkülönülő helyek között jelsorozatok, jelhalmazok, jelfolyamatok átvitelére alkalmas médium.
INFORMÁCIÓFORRÁS - Jeleket közvetítő közeg. A fizikai közeg számára adekvát energiaállapotú jeleket képes közvetíteni. Térben, időben elkülönülő helyek között jelsorozatok, jelhalmazok, jelfolyamatok átvitelére alkalmas médium.
ADÓ/KÓDOLÓ - A csatorna kimenetén megjelenő jeleket állítja vissza az eredeti üzenetet, olyan formába, amit a rendeltetési hely észlelni tud.
CSATORNA - Rendeltetési hely, az üzenet címzettje, a forrás által kibocsátott üzenetet észleli.
VEVŐ/DEKÓDOLÓ - Nem tervezett torzulás a kommunikációs folyamatban
CÍMZETT - Valamilyen energia állapotváltozást hordozó jelenség, vagy személy, amely üzenettartalommal rendelkezik.
A ZAJ - Forrás üzeneteinek, szimbólumsorozatainak megfelelteti a csatorna jelsorozatát, jelhalmazát, jelfolyamatát és a csatorna bemenetéhez juttatja el.
INFORMÁCIÓFORRÁS - Forrás üzeneteinek, szimbólumsorozatainak megfelelteti a csatorna jelsorozatát, jelhalmazát, jelfolyamatát és a csatorna bemenetéhez juttatja el.
ADÓ/KÓDOLÓ - Jeleket közvetítő közeg. A fizikai közeg számára adekvát energiaállapotú jeleket képes közvetíteni. Térben, időben elkülönülő helyek között jelsorozatok, jelhalmazok, jelfolyamatok átvitelére alkalmas médium.
CSATORNA - A csatorna kimenetén megjelenő jeleket állítja vissza az eredeti üzenetet, olyan formába, amit a rendeltetési hely észlelni tud.
VEVŐ/DEKÓDOLÓ - Rendeltetési hely, az üzenet címzettje, a forrás által kibocsátott üzenetet észleli.
CÍMZETT - Nem tervezett torzulás a kommunikációs folyamatban
A ZAJ - Valamilyen energia állapotváltozást hordozó jelenség, vagy személy, amely üzenettartalommal rendelkezik.

3. Jelölje be, melyik állítás hamis a média az oktatás és a szórakozás határterületén kialakult interdiszciplináris területek-re?

Az info-oktatás: Az oktatási célú tartalom elsősorban infokommunikációs eszközökkel történő elsajátítás.
A szórakoktatás (tanítás): oktatási célú tartalomnak, eseménynek a szórakoztató média formanyelve alapján történő, leegyszerűsített, multimédiás formában megvalósuló megjelenítése.
A hírakóztatás: Az oktatási célú tartalom elsősorban infokommunikációs eszközökkel történő elsajátítása.

4. Mi a telekommunikáció? Jelölje be a megfelelő meghatározást!

Az egymással kommunikáló személyek egy térben, egy időben vannak jelen.
Az egymástól távol lévő személyek közötti kommunikáció, vagyis a halló- és látótávolságon kívüli közlés.

5. Jelölje be, mi nem jellemzi a média fogalmát?

Tömegtájékoztatási eszközök.
Információhordozó, közvetítő, megjelenítő.
Tér és időbeli függetlenség.

6. Melyik állítás nem jellemző a tömegkommunikációra?

Intézményes jellegű.
Általában egyirányú.
A kommunikáció meghatározott felek között történik.

7. Jelölje be, mit jelent az interakció kifejezés!

Kölcsönhatás, beavatkozás.
Egyoldalú befogadói élmény.
Soros elrendezés.

8. Jelölje be, mi jellemzi a beszéd korszakát!

Az információ egyedüli tárolása az agy.
I.e. 4. Évezredre jellemző.
Az információ tárolása anyagon is történik.

9. Mi nem jellemzi a telekommunikációt?

Személyes csatorna.
Érzékszervi határok legyőzése.
Nyilvánosság.

10. Mi jellemzi a médiakommunikációt?

A távolsági kommunikáció.
Tér és idő áthidalása.
Az információ rögzítése.

11. Melyik állítás nem jellemző a tömegkommunikációra?

Intézményes jellegű.
Általában egyirányú.
A kommunikáció meghatározott felek között történik.

12. Mi jellemzi a tömeg- és telekommunikációt?

Médiális közlés.
Interaktivitás.
Személyes közlés.

13. Mit jelent a non-linearitás?

Információ egyenes úton való elérését.
Az adatok lemezen történő tárolását.
Az adatok közvetlen elérését.

14. Párosítsa a fogalmakat a hírközlés problémáinak három szintje alapján!

A szint: Milyen pontosan vihetők át a hírközlési szimbólumok?
B szint: Az átvitt jelek mennyire pontosan hordozzák a kívánt jelentést?
C szint: A vett jelentés milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt hatást?
A szint: A vett jelentés milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt hatást?
B szint: Milyen pontosan vihetők át a hírközlési szimbólumok?
C szint: Az átvitt jelek mennyire pontosan hordozzák a kívánt jelentést?
A szint: Az átvitt jelek mennyire pontosan hordozzák a kívánt jelentést?
B szint: A vett jelentés milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt hatást?
C szint: Milyen pontosan vihetők át a hírközlési szimbólumok?

15. Hogy nevezik az informatika és a távközlés határterültén kialakult szakterületet?

Infomédia
Telematika
Médiamatika

16. Hogy nevezik a média és a távközlés határterültén kialakult szakterületet?

Infomédia
Telematika
Médiakommunikáció

17. Melyik állítás hamis a kommunikációs rendszerek elnevezése vonatkozásában?

A zárt kommunikációs rendszerek megnevezése off-line.
A nyitott közvetlen kommunikációs rendszerek megnevezése on-line.
A zárt kommunikációs rendszerek megnevezése on-line.

18. Mi jellemzi az információ elérési idejét?

A lineáris tárolásnál kisebb.
A nonlineáris tárolásnál kisebb.
Modern rendszereknél kb. egyforma.

19. Melyik állítás hamis?

A lineáris rögzítés kötött sorrendű elérést biztosít.
A nonlineárisan rögzített információk tetszőlegesen elérhetőek.
Mindkét rögzítés tetszőleges elérést eredményez.

20. Melyik állítás igaz az egyes tömegkommunikáció rendszerek vonatkozásában?

A telekommunikáció az emberi közlések keskeny sávú (broadcast) formája.
A televízió és a rádió műsorsugárzás keskeny sávban (narrow) terjed.
Az Internetes kommunikáció hálózati alapokon működik.

21. Az eseményeket dramatizálva, személyiség-központúan ábrázoló, a hátterükben meghúzódó folyamatokat és összefüggéseket fel nem táró műfaj neve:

Infotainment
Edutainment
Show

22. Melyik kommunikációs formára nem igaz a "sok a sokkal" történő kommunikációs lehetőség?

A mobil kommunikációra
Az internetes kommunikációra
A tömegkommunikációra

23. Melyik szakterület helyezkedik el a tömegkommunnikációs médiumok és az informatika határán?

Telemédia
Médiainformatika
Telematika

24. Általában a személyes közlés szélessávú (broadcast) csatornájaként fogjuk fel.

Telekommunikációt
Tömegkommunikációt
Médiakommunikációt

25. Döntse el igaz- e az alábbi állítás!
Az információszerző eszközök feladata, hogy a környezetből érkező jeleket feldolgozhatóvá tegye.

Igaz
Hamis

26. Melyik a helyes sorrend az információs lánc elemeinél?

Információszerző - továbbító - megjelenítő.
Feldolgozó - előállító - tároló.
Információszerző - továbbító - előállító - tároló - feldolgozó - megjelenítő.

27. Melyik a helyes válasz?
A környezet, amihez a számítógép kapcsolódhat, lehet:

Csak emberi.
Emberi, technikai.
Emberi, technikai, más környezethez illeszkedő.

28. Az információmegjelenítés célja:

A felhasználó informálása, igényeinek kielégítése.
Az információ valamely adathordozón történő tárolása.
Konkrét rendszerről újabb információk előállítása.

29. Kinek a nevéhez fűződik az alábbi kijelentés: a kommunikáció kutatás során azt kell vizsgálni, hogy: ki, mit mond, milyen kom-munikációs csatornán keresztül, kinek és milyen eredménnyel.

C. Shannon
H. Lasswell
G. Gerbner

30. A Laswell-i formulát illetően melyik állítás igaz?

KI - A közlő (kommunikátor), az a személy, akitől adott helyzetben a kommunikáció elindul.
MIT - A térben, időben elkülönülő adatok, jelek, információk, átvitelét valósítja meg.
CSATORNA - A közlés tartalma, értelme a hír vagy a közléstartalom, egyszerűbben: a tartalom, üzenet.

31. A kommunikáció folyamatának a helyes sorrendje:

Közlés-befogadás, visszacsatolás, újraszabályozás.
Közlés-befogadás, újraszabályozás visszacsatolás.
Közlés- visszacsatolás, befogadás, újraszabályozás.

32. Párosítsa a kommunikációs formákat a példákkal!

Nyilvános - távolsági - jelen idejű: Tudósító bejelentkezése a híradóban.
Nyilvános - helyi - jelen idejű: Az utcazenész előadása a téren.
Nyilvános - helyi - múlt idejű: Hírek olvasása a napilapokban.
Nyilvános - távolsági - múlt idejű: Műsor bejátszása a televízióban felvételről.
Személyes - távolsági - jelen idejű: Telefonálás választott személyek között.
Személyes - helyi - jelen idejű: Két ember beszélgetése a szobában.
Személyes - helyi - múlt idejű: Anya üzenete a gyermeknek a hűtőszekrényen.
Személyes - távolsági - múlt idejű: Üzenet meghallgatása hangpostáról.
Nyilvános - távolsági - jelen idejű: Üzenet meghallgatása hangpostáról.
Nyilvános - helyi - jelen idejű: Tudósító bejelentkezése a híradóban.
Nyilvános - helyi - múlt idejű: Az utcazenész előadása a téren.
Nyilvános - távolsági - múlt idejű: Hírek olvasása a napilapokban.
Személyes - távolsági - jelen idejű: Műsor bejátszása a televízióban felvételről.
Személyes - helyi - jelen idejű: Telefonálás választott személyek között.
Személyes - helyi - múlt idejű: Két ember beszélgetése a szobában.
Személyes - távolsági - múlt idejű: Anya üzenete a gyermeknek a hűtőszekrényen.
Nyilvános - távolsági - jelen idejű: Anya üzenete a gyermeknek a hűtőszekrényen.
Nyilvános - helyi - jelen idejű: Üzenet meghallgatása hangpostáról.
Nyilvános - helyi - múlt idejű: Tudósító bejelentkezése a híradóban.
Nyilvános - távolsági - múlt idejű: Az utcazenész előadása a téren.
Személyes - távolsági - jelen idejű: Hírek olvasása a napilapokban.
Személyes - helyi - jelen idejű: Műsor bejátszása a televízióban felvételről.
Személyes - helyi - múlt idejű: Telefonálás választott személyek között.
Személyes - távolsági - múlt idejű: Két ember beszélgetése a szobában.
Nyilvános - távolsági - jelen idejű: Két ember beszélgetése a szobában.
Nyilvános - helyi - jelen idejű: Anya üzenete a gyermeknek a hűtőszekrényen.
Nyilvános - helyi - múlt idejű: Üzenet meghallgatása hangpostáról.
Nyilvános - távolsági - múlt idejű: Tudósító bejelentkezése a híradóban.
Személyes - távolsági - jelen idejű: Az utcazenész előadása a téren.
Személyes - helyi - jelen idejű: Hírek olvasása a napilapokban.
Személyes - helyi - múlt idejű: Műsor bejátszása a televízióban felvételről.
Személyes - távolsági - múlt idejű: Telefonálás választott személyek között.
Nyilvános - távolsági - jelen idejű: Telefonálás választott személyek között.
Nyilvános - helyi - jelen idejű: Két ember beszélgetése a szobában.
Nyilvános - helyi - múlt idejű: Anya üzenete a gyermeknek a hűtőszekrényen.
Nyilvános - távolsági - múlt idejű: Üzenet meghallgatása hangpostáról.
Személyes - távolsági - jelen idejű: Tudósító bejelentkezése a híradóban.
Személyes - helyi - jelen idejű: Az utcazenész előadása a téren.
Személyes - helyi - múlt idejű: Hírek olvasása a napilapokban.
Személyes - távolsági - múlt idejű: Műsor bejátszása a televízióban felvételről.
Nyilvános - távolsági - jelen idejű: Műsor bejátszása a televízióban felvételről.
Nyilvános - helyi - jelen idejű: Telefonálás választott személyek között.
Nyilvános - helyi - múlt idejű: Két ember beszélgetése a szobában.
Nyilvános - távolsági - múlt idejű: Anya üzenete a gyermeknek a hűtőszekrényen.
Személyes - távolsági - jelen idejű: Üzenet meghallgatása hangpostáról.
Személyes - helyi - jelen idejű: Tudósító bejelentkezése a híradóban.
Személyes - helyi - múlt idejű: Az utcazenész előadása a téren.
Személyes - távolsági - múlt idejű: Hírek olvasása a napilapokban.
Nyilvános - távolsági - jelen idejű: Hírek olvasása a napilapokban.
Nyilvános - helyi - jelen idejű: Műsor bejátszása a televízióban felvételről.
Nyilvános - helyi - múlt idejű: Telefonálás választott személyek között.
Nyilvános - távolsági - múlt idejű: Két ember beszélgetése a szobában.
Személyes - távolsági - jelen idejű: Anya üzenete a gyermeknek a hűtőszekrényen.
Személyes - helyi - jelen idejű: Üzenet meghallgatása hangpostáról.
Személyes - helyi - múlt idejű: Tudósító bejelentkezése a híradóban.
Személyes - távolsági - múlt idejű: Az utcazenész előadása a téren.
Nyilvános - távolsági - jelen idejű: Az utcazenész előadása a téren.
Nyilvános - helyi - jelen idejű: Hírek olvasása a napilapokban.
Nyilvános - helyi - múlt idejű: Műsor bejátszása a televízióban felvételről.
Nyilvános - távolsági - múlt idejű: Telefonálás választott személyek között.
Személyes - távolsági - jelen idejű: Két ember beszélgetése a szobában.
Személyes - helyi - jelen idejű: Anya üzenete a gyermeknek a hűtőszekrényen.
Személyes - helyi - múlt idejű: Üzenet meghallgatása hangpostáról.
Személyes - távolsági - múlt idejű: Tudósító bejelentkezése a híradóban.

33. Melyek állítás helyes?

Az információszerző eszközök a külvilág fizika jellemzőit érzékelik, majd átalakítják olyan formátumra, hogy jól szállítható, illetve feldolgozható legyen.
Az információszerző eszközök a külvilág fizikai, kémiai jellemzőit érzékelik, majd átalakítják olyan formátumra, hogy jól szállítható, illetve feldolgozható legyen.
Az információszerző eszközök a külvilág kémiai jellemzőit érzékelik, majd átalakítják olyan formátumra, hogy jól szállítható, illetve feldolgozható legyen.

34. Párosítsa a következő fogalmakat az információtárolás esetén!

felület: nyomtatott vagy elektronikus.
időfolyam: időfüggő vagy időfüggetlen.
a kommunikáció irányultsága szerint: reaktív, kommunikatív, interaktív.
érzékszervi hatás szerint: monomediális, audiovizuális, multimediális.
rögzítő közegek anyaga szerint: mágneses, optikai, elektronikus.
rögzítési mód szerint: lineáris vagy non-lineáris.
aktivitási szint szerint: passzív (csak olvasható), aktív (írható-olvasható) és interaktív (cselekedtető, cselekvésre ösztönző) közegek.
felület: passzív (csak olvasható), aktív (írható-olvasható) és interaktív (cselekedtető, cselekvésre ösztönző) közegek.
időfolyam: nyomtatott vagy elektronikus.
a kommunikáció irányultsága szerint: időfüggő vagy időfüggetlen.
érzékszervi hatás szerint: reaktív, kommunikatív, interaktív.
rögzítő közegek anyaga szerint: monomediális, audiovizuális, multimediális.
rögzítési mód szerint: mágneses, optikai, elektronikus.
aktivitási szint szerint: lineáris vagy non-lineáris.
felület: lineáris vagy non-lineáris.
időfolyam: passzív (csak olvasható), aktív (írható-olvasható) és interaktív (cselekedtető, cselekvésre ösztönző) közegek.
a kommunikáció irányultsága szerint: nyomtatott vagy elektronikus.
érzékszervi hatás szerint: időfüggő vagy időfüggetlen.
rögzítő közegek anyaga szerint: reaktív, kommunikatív, interaktív.
rögzítési mód szerint: monomediális, audiovizuális, multimediális.
aktivitási szint szerint: mágneses, optikai, elektronikus.
felület: mágneses, optikai, elektronikus.
időfolyam: lineáris vagy non-lineáris.
a kommunikáció irányultsága szerint: passzív (csak olvasható), aktív (írható-olvasható) és interaktív (cselekedtető, cselekvésre ösztönző) közegek.
érzékszervi hatás szerint: nyomtatott vagy elektronikus.
rögzítő közegek anyaga szerint: időfüggő vagy időfüggetlen.
rögzítési mód szerint: reaktív, kommunikatív, interaktív.
aktivitási szint szerint: monomediális, audiovizuális, multimediális.
felület: monomediális, audiovizuális, multimediális.
időfolyam: mágneses, optikai, elektronikus.
a kommunikáció irányultsága szerint: lineáris vagy non-lineáris.
érzékszervi hatás szerint: passzív (csak olvasható), aktív (írható-olvasható) és interaktív (cselekedtető, cselekvésre ösztönző) közegek.
rögzítő közegek anyaga szerint: nyomtatott vagy elektronikus.
rögzítési mód szerint: időfüggő vagy időfüggetlen.
aktivitási szint szerint: reaktív, kommunikatív, interaktív.
felület: reaktív, kommunikatív, interaktív.
időfolyam: monomediális, audiovizuális, multimediális.
a kommunikáció irányultsága szerint: mágneses, optikai, elektronikus.
érzékszervi hatás szerint: lineáris vagy non-lineáris.
rögzítő közegek anyaga szerint: passzív (csak olvasható), aktív (írható-olvasható) és interaktív (cselekedtető, cselekvésre ösztönző) közegek.
rögzítési mód szerint: nyomtatott vagy elektronikus.
aktivitási szint szerint: időfüggő vagy időfüggetlen.
felület: időfüggő vagy időfüggetlen.
időfolyam: reaktív, kommunikatív, interaktív.
a kommunikáció irányultsága szerint: monomediális, audiovizuális, multimediális.
érzékszervi hatás szerint: mágneses, optikai, elektronikus.
rögzítő közegek anyaga szerint: lineáris vagy non-lineáris.
rögzítési mód szerint: passzív (csak olvasható), aktív (írható-olvasható) és interaktív (cselekedtető, cselekvésre ösztönző) közegek.
aktivitási szint szerint: nyomtatott vagy elektronikus.