3. AZ INTERPERSZONÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

A közvetlen emberi kommunikáció megközelítési módjában az interakció és a kommunikáció két külön jelenségszintként szerepel, amely ugyan sok pontban fedi egymást vagy azonos, mégis igen fontos különbségeket is mutat. Így például az interakció fogalmának szinte szükségszerű tartozéka a kölcsönhatás, a megfelelő viszontválasz. Az interakció továbbá magában foglal mindenféle cselekvéses megnyilvánulást, nemcsak a kommunikációs csatornák működését. Az interaktív kommunikáció latin eredetű kifejezés, mely kölcsönhatást, kölcsönös közlést jelent. Két vagy több szereplő olyan kommunikációs helyzete, amelyben minden résztvevőnek lehetősége van üzenetet küldeni, a többiektől jövőket felfogni és azokra válaszolni. Az interakció lehet személyközi (interperszonális) és ember-gép (számítógép) közötti egyaránt. A kölcsönhatásban álló felek kölcsönösen értelmezik egymás viselkedését, és ebből a tudatból kiindulva reagálnak egymásra. A mindennapi viselkedések jó részét kölcsönhatások, elvárások vezérlik. A kölcsönhatást befolyásolja az önmagunkról alkotott kép (énkép) és a másikról kialakított kép (impresszió, előítélet, hírnév) is. A kommunikációban a minőség is fontos, mert az egyén - a szervezet alkalmazkodásának érdekében - hasznosítja ezeket az információkat is. Kommunikációkutatásokban különös jelentőséget tulajdonítanak a visszajelzéseknek (feed-back). Testünk minden részével folyamatosan minősítjük a közleményeket, üzeneteket. Ezeknek fontossági súlyuk van. A beszéd közbeni visszajelzések során szükségünk van annak észlelésére, hogyan reagál szavainkra a hallgatóság, hogy ennek megfelelően módosíthassuk mondanivalónkat. Tudnunk kell, érti-e a hallgatóság, amit mondunk, elhiszi-e, meglepődik vagy unatkozik, egyetért-e velünk vagy sem, kellemesen vagy kellemetlenül érzi magát. Ezt az információt megadhatja a hallgatóság arcának, különösen a szemöldökének és szájszegletének állása.

 

2. ábra: A személyközi (interperszonális) kommunikáció

 

3. ábra: A személyközi (interperszonális) kommunikáció összetevői

iDevice ikon Animáció

1. animáció: A személyközi (interperszonális) kommunikáció


iDevice kérdés ikon Feleletválasztós teszt
A kommunikáció folyamatának a helyes sorrendje:
  
Közlés-befogadás, visszacsatolás, újraszabályozás.
Közlés-befogadás, újraszabályozás visszacsatolás.
Közlés- visszacsatolás, befogadás, újraszabályozás.

Igaz-Hamis kérdés
Igaz vagy hamis a következő állítás?


Visszajelzés angol elnevezése (feed-back).

Igaz Hamis