DR. FORGÓ SÁNDOR: TÁRSADALMI ÉS MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ

Mielőtt elkezdené a tananyag feldolgozását, kérem töltse ki az alábbi előzetes tudását felmérő tesztet.

Ez alapján összehasonlíthatja az előzetes tudásszintjét a megszerzettel.

SCORM Teszt
1. Mi a telekommunikáció?

Az egymással kommunikáló személyek egy térben, egy időben vannak jelen.
Az egymástól távol lévő személyek közötti kommunikáció, vagyis a halló- és látótávolságon kívüli közlés.
Az egymással kommunikáló személyek különböző térben, különböző időben vannak jelen.

2. Mi nem jellemzi a média fogalmát?

Tömegtájékoztatási eszközök
Információhordozó, közvetítő, megjelenítő
Tér és időbeli függetlenség

3. Mi jellemzi a médiakommunikációt?

A távolsági kommunikáció
Tér és idő áthidalása
Az információ rögzítése

4. Melyik állítás nem jellemző a tömegkommunikációra?

Intézményes jellegű
Általában egyirányú
A kommunikáció meghatározott felek között történik

5. Mi jellemzi a tömeg és telekommunikációt?

Médiális közlés
Interaktivitás
Személyes közlés

6. A Laswell-i formula elemei között melyik a kakukktojás?

Ki,
Mit,
Milyen céllal,

7. Mit jelent az interakció kifejezés?

Kölcsönhatás, beavatkozás
Egyoldalú befogadói élmény
Soros elrendezés

8. A beszéd korszakának jellemzője, hogy..:

Az információ egyedüli tárolása az agy
I.e. 4. Évezredre jellemző
Az információ tárolása anyagon is történik.

9. Mi nem jellemzi a telekommunikációt?

Személyes csatorna
Érzékszervi határok legyőzése
Nyilvánosság

10. Mi jellemzi a médiakommunikációt?

A távolsági kommunikáció
Tér és idő áthidalása
Az információ rögzítése

11. Melyik állítás nem jellemző a tömegkommunikációra?

Intézményes jellegű
Általában egyirányú
A kommunikáció meghatározott felek között történik

12. Mi jellemzi a tömeg és telekommunikációt?

Médiális közlés
Interaktivitás
Személyes közlés

13. Mit jelent a non-linearitás?

Információ egyenes úton való elérését.
Az adatok lemezen történő tárolását.
Az adatok közvetlen elérését.

14. Hogy nevezik az informatika és a távközlés határterültén kialakult szakterületet?

Infomédia
Telematika
Médiamatika

15. Hogy nevezik a média és a távközlés határterültén kialakult szakterületet?

Infomédia
Telematika
Médiakommunikáció

16. Melyik állítás hamis a kommunikációs rendszerek elnevezése vonatkozásában?

A zárt kommunikációs rendszerek megnevezése off-line
A nyitott közvetlen kommunikációs rendszerek megnevezése on-line
A zárt kommunikációs rendszerek megnevezése on-line

17. Általában a személyes közlés szélessávú (broadcast) csatornájaként fogjuk fel?

telekommunikációt
tömegkommunikációt
médiakommunikációt

18. Melyik állítás hamis?

A lineáris rögzítés kötött sorrendű elérést biztosít.
A nonlineárisan rögzített információk tetszőlegesen elérhetőek.
Mindkét rögzítés tetszőleges elérést eredményez.

19. Melyik állítás igaz az egyes tömegkommunikáció rendszerek vonatkozásában?

A telekommunikáció az emberi közlések keskeny sávú (broadcast) formája.
A televízió és a rádió műsor sugárzás keskeny sávban (narrow) terjed.
Az Internetes kommunikáció hálózati alapokon működik.

20. Az eseményeket dramatizálva, személyiség-központúan ábrázoló, a hátterükben meghúzódó folyamatokat és összefüggéseket fel nem táró műfaj neve:

Infotainment
Edutainment
Show