7. AZ INFORMÁCIÓ ÁTVITELI LÁNC A MÉDIÁBAN (SZEMINÁRIUM)

Az információátviteli modell birtokában a médiában használatos munkamenetek megismerése, azok csoportmunkában történő feldolgozása a célunk. A hallgatók dolgozzák fel csoportmunkában - a tartalomban leírtakon túl - az alábbi témakört: