8. FELADATOK

Tervezze meg egy prezentációs előadás előkészítésének és lebonyolításának szempontjait!

A médiaanalízis segítségével hasonlítsa össze a különböző médiumokat!A feldolgozáshoz használja a forrást, amely itt42 tekinthető meg.

iDevice ikon Táblázat

2. Táblázat: Médiumok összehasonlítása

Médiumok/

szempontok

Az írott sajtó

Az elektronikus sajtó

Online sajtó

Az új média

A participatív média

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A kommunikáció révén valamilyen hatást kívánunk kiváltani a befogadóban. A kívánt hatás elérése érdekében nemcsak az üzenet tartalmára kell odafigyelni, hanem annak formai kialakítását is szem előtt kell tartani. Az üzenet tervezésének igen sokrétű és sok szempontot figyelembevevő komplex területével foglalkozik a dolgozat befejező része.

A médiatervezéshez szükséges a következő szempontok figyelembe vétele: A Laswell-formulaszerint meg kell tervezni az alábbiakat: KI, MIT mond, milyen kommunikációs CSATORNÁN keresztül, KINEK és milyen EREDMÉNNYEL.

A tervezési ismeretekhez szükséges olvasmány elektronikusan itt tekinthető meg.43

iDevice ikon Feladat

A Lasswell-modell ismeretében tervezze meg üzenetét!


iDevice ikon Táblázat

3. Táblázat: A médiatervezés szempontjai

Ki

Kinek

Mit

Hol

Mikor

Hatékonyság