3.6. A televízió története

A televíziózás története is osszeköthető azzal a technikai folyamattal, melynek lényege a jelek átalakítása elektronikus jelekké, azok továbbítása, majd egy dekódolásra alkalmas eszköz segítségével az ember számára újra érzékelhető jellé, esetünkben kép- és hangjelekké történő visszaalakítása.

A Nipkow tárcsától, a telechoron át a televízióig

1884. Németországban Paul Nipkow kifejleszt egy készüléket, mely képes arra, hogy egy fotocellával a képet elektromos jellé alakítsa át. Ennek alapja egy spirálisan lyukakkal ellátott lemez, mely a kép és egy szeléniummal bevont felület között forog, lehetővé téve a kép felbontását fénysugarakra. A szerkezet másik végén az elektromos jel ismét fénnyé alakult, és egy hasonló korong képpé alakítja a tárgyat.

 


19. ábra: Az (opto)mechanikus képátvitel – Nipkow tárcsa. 1884.

1897-ben Németországban Karl Ferdinand Braun kifejleszti a katódsugárcsövet. Ez egy különleges vákuumcső, mely képeket jelenít meg fluoreszkáló felületen elektromos sugár hatásra. A képernyők ma is ezen elv szerint működnek.

 


20. ábra: Karl Ferdinand Braun és az általa kifejlesztett katódsugárcső

Mélies, a látványos, fantasztikus film atyja egyik művében megjelenik két tudós, akik 1907-ben képet közvetítenek egy szoba egyik sarkából a másikba. Ekkor már ismerték a katódsugárcsőt (Braun 1897), s hamarosan megjelenik Campell tanulmánya a távoli elektromos vízióról.

Magyarországon Mihály Dénes31 1919-ben a Telefongyár laboratóriumában végzett sikeres kísérleteket képek elektromos úton történő továbbítására, majd ugyanő 1928-ban már a német posta kiállításán mutatta be a telechort, a televízió ősét. Egy év múlva a Berlin-Witzlebeni rádióállomás rendszeresen kezdett sugározni mozgó képeket. Ekkor már mesterséges fényforrás nélkül sikerült emberek képeit átvinni, még este is. Másodpercenként mintegy 10 képet sugároztak, képenként 1800 képpontot. Ami 3 személy arcának a képtávírónál élesebb átvitelét tette lehetővé, mivel az egymást követő képek mintegy „kiegészítették” egymást.

 

21. ábra: Mihály Dénes és Telechor készüléke32

1923. december 19. Az Egyesült Államokba kivándorolt orosz fizikus, Vladimir Zworkyn elkészíti az elektronikus ikonoszkópot, mely az első tévékamera. Az elektronikus képletapogatással működő képfelvevő mellet Zworykin képmegjelenítő csövet is készít – a kineszkópot, mely az első képcső volt. Ugyanekkor készítették az első televíziókészüléket elindult az első rendszeres, nyilvános televíziós adás az USA-ban.

 


22. ábra: Zvorykin az általa fejlesztett ikonoszkóp modellekkel

1925. Zvorikin bejegyzi a színes tv szabadalmát.

1926-ban szabadalmaztatta teljesen elektronikus televízió rendszerét Tihanyi Kálmán33. Ez bár felületesen nézve hasonló a korábban javasolt katódsugárcsöves megoldásokhoz, működési koncepciója más technológiára épült, mely a töltéstárolás elve néven vált híressé. A korszerű televízió alapelvére és felépítésére vonatkozó találmányt, bár a Telefunken és Siemens cégek igen lelkesen fogadták, végül mégis a mechanikus televízió továbbfejlesztése mellett döntöttek.

 


23. ábra: A Tihanyi-féle töltéstárolás elvén működő katódsugárcső

1929. A berlini rádiókiállítás szenzációja a képrádió. Itt mutatják be Karolus, Mihály Dénes és Baird különféle mechanikus rendszereit. Utóbbi kettő a Nipkow-tárcsát használja, a kép 1000-2000 képpontból áll, ennél többet a 9 kHz-es sávszélesség (középhullámon) nem is tett lehetővé.

 


24. ábra: Baird mechanikus televíziója

1931. Manfred von Ardenne sikeres kísérleteket végez a teljesen elektronikus képátvitellel. Ugyanakkor Zvorykin megszerkeszti az első használható képfelvevő csövet.

1935. Berlinben megkezdik az első rendszeres, csak elektronikus tévéadások (előzőleg filmszalagra vett műsorral) a Paul Nipkow-ról elnevezett adóval.

1936. Fontos év a televízió történetében: már közvetítést adtak a berlini olimpiáról: megkezdte kísérleti adásait Londonban a BBC, és az USA-ban is sugároztak képeket a New-York-i Empire State Building tetejéről, 1938-ban. Mégis az igazi „tévé-civilizációról”, úgy kontinensünkön, mint Amerikában, csak a második világháború lezárását követő időszaktól beszélhetünk.

1936. Angliában kísérleti adások 240 soros Baird-, illetve 405 soros Marconi- rendszerben. Az első adás a BBC-nél Adele Dixon Television című számával indult.

1937. Angliában beindul a Marconi-rendszerű adás a koronázási ceremónia közvetítésével.

1939. április. A New York-i világkiállításon az RCA pavilonja a szenzáció, ahol az NBC zárt láncú műsorát nézhetik a látogatók.

1948. John Walson koaxiális kábellel kollektív antennát szerel – az első kábeltévé-hálózat (CATV – USA): Community Antenna Television.

1949. Színes tv az RCA gyártól az USA-ban, mely visszafelé nem kompatibilis.

1949. Az NTSC (National TV System Committee) kidolgozza a színestévé- szabványt.

1957. A Magyar TV hivatalosan megkezdi adását a május 1-jei felvonulás közvetítésével.

1959. Telefonhívás az MTV-stúdióba: „Könyörgöm, várjanak még pár percet a film kezdésével, a vendégeim kicsit késnek!”

1962. Telstar-1: az első tévéközvetítés az USA és Európa között.

1965. Képek a Marsról – épp kráteres felszínt mutattak, ami alapján eleinte azt hitték, hogy a felszín a Holdhoz hasonló (Mariner 4)

1969. A Holdra szállás élőben. Az MTV 2 indulása.

1972. Az első fizetős kábeltévé, az HBO (Home Box Office) Wilkes-Barre-ban, Pennsylvaniában.

1980. Elindul a CNN amerikai hírcsatorna. Első adását 2 millió kábeles néző láthatta.

1984 körül. Sony hordozható tv: Watchman.

1987. Az Egyesült Államokban a háztatások fele kábeltévé hálózatokhoz van csatlakoztatva;

1988. Astra műhold. 1988. Magyar tévéműsor.1988. Kábeltévé Székesfehérváron műholdas műsorokkal.

1991. a CNN élőben közvetít az Öböl-háborúról, azonban a nagy cégek lemondják reklámaikat a háborús képek miatt. A CNN több millió dollárt veszít;

1993. V-chip34 az erőszakot közvetítő tévéadások kizárására; az USA-ban

1993. az amerikai háztartások 98 %-ban van tévé;

1995. a Sony bemutatja lapos TV-készüléket;

1992. A Duna TV 1992. december 24-én kezdi meg rendszeres adását az Eutelsat II. F3 műholdján. II. János Pál pápa magyar nyelven elmondott üzenetében köszönti az első magyar műholdas adás nézőit.

1994. HDTV az USA-ban.

1995. a DBS (Direct Broadcast Satellite) tévéhálózat;

1996. TBS (Turner Broadcasting System) a világ legnagyobb médiabirodalma;

1996. A Sony web-tv-je.

1990-es évek. Plasma tv. Az óriási, lapos képcsövű tv-k megjelenése

1997. Az MTV 2 adása műholdra kerül. Elindulnak a magyar országos kereskedelmi tévéadások (RTL Klub és tv2).

1999. A digitális műholdas vétel elterjed (BSkyB) Nagy-Britanniában.

1999. Az első DVB-T, digitális földi tévéadás Budapesten.

2000. Kísérletek a digitális DVB-(Digital Video Broadcasting: digitális videó – műsorszórás), tévével. Az USA-ban 100, Magyarországon 50 csatornás hálózatok.

Látható, hogy az utolsó negyven évben mennyire felgyorsult a különböző technikai felfedezések, találmányok alkalmazása és akkor még az 1990-es évekről nem is ejtettünk szót (HDTV, Interaktív TV stb.), melyekről az utolsó történeti korszakban fogok említést tenni.


 


25. ábra: Képek a német televíziózás kezdetéről

Nipkowról elnevezett adóállomás, stúdió-technikai szoba, a rádiókiállátás képei, a Telehor, az első élőadás, kép és hangjelek erősítésére szolgáló egység képei. Látható, hogy az utolsó negyven évben mennyire felgyorsult a különböző technikai felfedezések, találmányok alkalmazása és akkor még az 1990-es évekről nem is ejtettünk szót (HDTV, Interaktív TV stb.), melyekről az utolsó történeti korszakban fogok említést tenni.

Érdekes megemlíteni, hogy Edison 1922-ben úgy vélte, hogy a mozgókép elterjedése forradalmasítani fogja az oktatási rendszert, és hamarosan feleslegessé teszi a tankönyvek nagy részét. 1926-ban, az első rádióadó felavatásakor Hoover amerikai gazdasági miniszter azt jósolta, hogy az Amerikát behálózó adók el fogják terjeszteni a helyes és választékos nyelvhasználatot. 1939-ben David Sarnoff, az RCA technikai vezetője úgy látta, hogy a magas színvonalú tévéjátékok fogják országszerte lényegesen magasabb szintre emelni a közízlést.

 

 

31: Legelső távolbalátó elgondolása az 1919-ben megszületett „Telehor” volt, amely képes volt állóképek közvetítésére több kilométeres távolságra. 1924-tõl a berlini Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaftnál folytatta kutatásait az állóképek, majd később a mozgóképek átvitelére vonatkozóan. 1929.

32: Forrás: www.lovete.ro/.../HiresElodeink/telehor1.jpg

33: Az RCA 1930-ban, angol és francia szabadalmainak közzétételét követően kereste meg Tihanyit. Tárgyalásai 1934-ben sikerrel zárultak. Ekkor a cég az ő találmányai alapján megvásárolta szabadalmait.

34: Az erőszak és a nemiség ábrázolásának megítélése a szabályozás általános dilemmája, s az ilyen műsorszámok nézhetőségének szülői kontroll alá helyezését segíti elő egy 1996 elején elfogadott és 1997 kezdetétől hatályos amerikai törvény. A megoldás kulcsa egy, a televíziókészülékbe épített műszer, az ún. V-chip (a V nagybetű a violence szóra utal, ami angolul erőszakot jelent). A műsorszolgáltatók kötelesek a játékfilmeket a mozi hálózatban alkalmazott jelölésekkel ellátni, s ezek alapján a V-chip a gyerekeknek és kiskorúaknak nem ajánlott kategóriájú filmeknél automatikusan kikapcsolja a készüléket, hacsak más utasítást nem kap.