«

»

feb 17

A távtanulástól, a levelező oktatáson át a közösségi tartalomszervezésig és tanulásig – Kísérleti kurzus

A távtanulás, a levelező oktatás hazai helyzetének ellentmondásai, az EKF távoktatási és nyitott képzésében eltöltött idő, a keretrendszerek és a konnektivista kurzus megjelenése (HTK01), valamint a közösségi (tanulási) terek és alkalmazása során szerzett tapasztalatok, és ez utóbbi saját praxisomban történő kísérleti bevezetése inspiráltak arra, hogy közreadjam gondolataimat a távoktatás – véleményem szerint – teljes kiteljesedését jelentő online videókurzusok adaptálását, (felső) oktatási beágyazását illetőn.

Elhatározásom még inkább megerősítette a tömeges, nyílt online oktatás (MOOC -massive open online course) rohamos elterjedése, a Hunline projekt valamint a  Tempus közalapítvány és az EKF által kezdeményezett TKA-EKF Felsőoktatás-módszertani nyílt kurzus Tükrözött Osztályterem (TO) kísérleti kurzus, melynek mottója: „amit meg lehet tenni tanórán kívül, azt tanórán kívül kell megtenni.

A fenti tényezők birtokában alakult ki az a nézetem, hogy a levelező oktatásban újra szerepet kell, hogy kapjon a tanár-diák interakcióján alapuló – akár multimédiás (podcast, videó) formát öltő ‘levelezve’  történő oktatás aktusa, megszüntetvén így a távoktatási elvek levelező oktatásban való lappangását. Az ingyenes online közösségi tartalomkezelő rendszerek segítségével – különösebb informatikai kompetencia nélkül – elérhető, hogy a diákokat/hallgatókat a tartalom kiközvetítésén túl távolról motiválhatjuk, irányíthatjuk, értékelhetjük, akár párbeszédet folytassunk velük.

A tanulásszervezés részben követi a Tükrözött osztályterem (TO) módszereit (Tapasztalati bevonás; Tartalom és a források megismerése; Értelmezés, tevékenység és aktivitás; Alkalmazás, produktivitás, prezentálás), de a levelező oktatásban megszokott tanulmányi rendhez kellett igazítani az egyes ciklusokat, lépéseket. A lépések kialakítását, finomhangolását a kurzuson résztvevő kollégáktól kapott visszajelzések messzemenően segítették.

A kurzus kontaktóraszáma: 12.   Online tevékenység óraszáma szintén 12 óra.

A meglévő erőforrások sorra vételét, valamint a tartalom, és támogatás közösségi felületének EMK01 (g+) kidolgozását követően került sor a tanulásszervezés alábbi  ciklusainak kialakítására:

1.1. Üzenetküldés a Neptun rendszer segítségével, a kurzus szervezésről a hallgatóságnak 1-2 héttel! a konzultáció előtt, akik Google docs dokumentumban felosztják egymás között  – pro és kontra érveléshez – a kiközvetített tartalmat (motiváló videó  a tartalommal releváns multimédiás, prezentációk, podcastek, és szöveges dokumentumok), melyeket az első konzultációig feldolgoznak.

Feladatkijelölés: témabibliográfia készítése, multimédiás elearning tananyag értékelése, hálózatalapú óravázlat készítése, online aktivitások.

1.2. ELSŐ TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG – Felkészülés. A tényleges konzultáció előtt szakaszban a résztvevők (offline majd online) munkaformában a hallgatók felkészülnek a ráhangoló-motiváló tartalmakról a pro és kontra érvelésre.

2.1. Az ELSŐ KONZULTÁCIÓ 1-2 kontakt órájában történik a résztvevők hozzárendelése a kurzushoz (g+), majd ezt az előzetesen kiadott ráhangoló média-tartalmak ismertetésére (feltöltésére/prezentálására) kerül sor, kiegészítve online ötleteléssel, diskurzussal.
Új ismeretként (3-4 óra) a törzsanyag (médiadidaktika és pedagógia) tartalmak csomópontjai bemutatására kerül sor.  Végül – a pedagógiai céloknak is megfelelő –  néhány közösségi témabibliográfia (Delicious) és dokumentum/prezentáció megosztó (Slideshare) készítésére szolgáló online alkalmazás kerül bemutatására.

2.2. A MÁSODIK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG. Az első két konzultáció közötti  szakaszban – online munkaformában – elsősorban a kurzusban kijelölt témabibliográfiáját dolgozzák fel, valamint egy multimédiás elektronikus tananyag értékelését végzik el a résztvevők.

3.1. A  MÁSODIK KONZULTÁCIÓN  (5-8. órán) a kurzus törzsanyagához tartozó feladatmegoldások (témabibliográfia, multimédia értékelés) bemutatására/megvitatása kerül sor a szóbeli előadást támogató online alkalmazás (Delicious, Slideshare) segítségével.

3.2. A HARMADIK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG során – a második harmadik konzultáció között – a résztvevők online munkaformákkal támogatva az EMK01 közösségi felületen (g+) kérdéseket  tesznek fel kérdéseket, formálnak véleményt a kurzus törzsanyagában közzétett tartalmakról. Online munkaformában – elkészítik a  hálózatalapú óravázlatuk tartalmát online eszközökkel (slideshare oldalon) prezentálva mutatják be a résztvevők.

4. A HARMADIK  KONZULTÁCIÓN (9-12. kontakt órán), a résztvevők a három kijelölt feladat alapján – egy szaktárgyi portfólióba foglalva prezentáció/videó/podcast/ formájában – elkészítik és prezentálják a szaktárgyról szóló tanulmányaikat  a felvetett probléma megoldását, kiegészítve személyes érveléssel, párbeszéddel, önreflexióval.

Megjegyzés: Jelen poszt elsősorban a kísérleti oktatásban résztvevő a ‘Tanári mesterség IKT alapjai pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés’ résztvevői számára szolgál, annak érdekében, hogy a zárt rendszerben alkotott véleményüket a legszélesebb nyilvánosság előtt is közreadhassák. A kurzus újabb változatát a kísérleti kurzust követően– amennyiben az időkeret engedi – néhány érdeklődő kolléga számára elérhetővé teszem (http://forgos.uni-eszterhazy.hu/mooc-g/), annak reményében, kívülállóként is tudjanak véleményt formálni a kurzus tartalmát illetően.

A fő kérdéskör tehát annak kipróbálása, hogy lehet alkalmassá tenni a TO (tükrözött osztályterem) kontakt-online, egyéni és csoporttevékenységeit, valamint a nyílt oktatás szakmai érdeklődésen alapuló szerveződési formáit, a levelező oktatásban történő beágyazódására. Úgy gondolom, hogy a nyitott képzések előkapuja lehet a hallgatók  – az első konzultációt megelőző Neptun rendszeren keresztül (motiváló videóval, ráhangoló olvasmányokkal) történő felkészítése -, mely alapját képezheti a levelező oktatás valódi konzultáción és kreativitáson alapuló formájának.

Címkék: mooc, online kurzus, távoktatás, tükrözött osztály, videókurzus

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Az alábbi HTML kódok használhatóak: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>