LMS-LCMS

    Az elektronikus tanuláshoz elengedhetetlen egy olyan szoftver, melynek révén lehetővé válik a tananyag közvetítése és egyfajta naplózása. Nézzük meg a két fogalom jelentését. Az e-learning formájában történő egyéni tanulás támogatására az oktatási keretrendszerek, pontosabban a tanulásmenedzsment-rendszerek (LMS - Learning Manegemant System) szolgálnak, melyek feladata a kurzusok összefogása, egyéni tanulmányi utak bejárása. Biztosítja a tananyag megtekinthetőségét, a teljesítmények követhetőségét.

  • Az eLearning keretrendszer (LMS) olyan számítógépes szoftver, melynek segítségével számítógépes hálózaton (lokális, globális) kapcsolódó szolgáltatások révén személyre szabott tanulási folyamat végezhető és szervezhető. A keretrendszerek az oktatás tartalmának közreadásához, a hallgatók és a képzés menedzseléséhez, az oktatáshoz tartozó kiegészítő tevékenységek végrehajtásához nyújtanak segítséget.
  • Az LMS-rendszerek nagyon különböznek egymástól és folytonos frissítés alatt állnak, de közös bennük, hogy a hallgatókról és a kurzusokról (tanfolyamokról) tárolnak információkat. Összességében képesek kurzus (tanfolyam) szervezésre, annak nyilvántartására (kurzusadminisztráció), a hallgatói jelentkezések fogadására és biztosítják a tananyag megtekinthetőségét.

A tartalomkezelő – pontosabban tudásmenedzsment (LCMS - Learning Content Manegemant System) eszközök – segítségével lehetőség van a tananyagok előállítására, tárolására, rendezésére, a tanulási folyamathoz az optimális alkotóelemek csoportosítására. Az LCMS – a tananyagkészítők és a tanulók közös felülete – a tartalmat tárolja és kezeli. A tanfolyam-alapanyagokból összeállíthatók, megalkothatók, újratervezhetők, összeilleszthetők az e-learning események. Megalkothatók az egyes oktatáselemek (alapok és tesztek). Médiakészítő eszközökkel illusztrálhatja tartalmat. Stíluslapok alkalmazásának segítségével lehetőség van a tananyagok egységes megjelenítésére. Mérési rendszere segítségével nemcsak teszteket lehetséges összeállítani és tárolni, hanem az eredményeket is.

Navigációs és felhasználó interfészek segítségével könnyen kezelhetőek a menük és átlátható a tanfolyamszerkezet.
[E-learning 2005. szerk.: Hutter O; Magyar G; Mlinarics J; Műszaki Könyvkiadó, Budapest.2005.]


[LMS-LCMS]